Συμβουλευτική Επιτροπή για την Τεχνητή Νοημοσύνη με Κωνσταντίνο Δασκαλάκη & Τίμο Σελλή

Συγκροτείται Συμβουλευτική Επιτροπή Υψηλού Επιπέδου για την Τεχνητή Νοημοσύνη με μέλη τους κορυφαίους επιστήμονες Κωνσταντίνο Δασκαλάκη και Τίμο Σελλή της Μονάδας ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά.
Η Επιτροπή θα παρέχει τεκμηριωμένες συμβουλές και προτάσεις για το πώς η Ελλάδα μπορεί να αξιοποιήσει τις πολλαπλές δυνατότητες και ευκαιρίες που προκύπτουν από τη χρήση της ΤΝ, αλλά και το πώς μπορεί να εφαρμόσει ένα συνεκτικό πλαίσιο προστασίας από τις πιθανές προκλήσεις και αναπροσαρμογές, τις ανισότητες και τους κινδύνους που ελλοχεύουν.

 
 

The project “ARCHIMEDES Unit: Research in Artificial Intelligence, Data Science and Algorithms” with code OPS 5154714 is implemented by the National Recovery and Resilience Plan “Greece 2.0” and is funded by the European Union – NextGenerationEU.

greece2.0 eu_arch_logo_en

 

Stay connected! Subscribe to our mailing list by emailing sympa@lists.athenarc.gr
with the subject "subscribe archimedes-news Firstname LastName"
(replace with your details)